گروه وکلای

الزام به تنظیم سند

چنانچه یک ملک دارای سند رسمی باشد و در زمان معامله آن و تنظیم قرارداد قولنامه یا مبایعه نامه نحوه تنظیم سند رسمی و انتقال آن مشخص شده باشد خریدار با توجه به شرایط مذکور می تواند درخواست الزام به تنظیم سند رسمی نماید. این مطلب تفاسیر و شرایط و مراحل زیادی دارد و نمی توان گفت به همین سادگی انجام می گیرد. امکان دارد اشخاص عادی نتوانند این کار را به درستی و سریع انجام دهند و نیاز به فرد متخصص اینکار یعنی وکیل دادگستری داشته باشند.

وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مورد نیاز است که فروشنده از انتقال به موقع به هر دلیلی سرباز زند. آنگاه خریدار می تواند هم درخواست خسارت احتمالی نماید و هم درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و به حق و حقوق خویش در دعاوی ملکی برسد. چنانچه نیاز دارید در این مورد بیشتر بدانید و با وکیل متخصص در زمینه ملک و املاک و الزام به تنظیم سند رسمی مشورت نمایید ، با شماره های دفتر وکالت همراه تماس بگیرید.

02122666991

 02122666992

09121837548

مقاله های مشابه

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر