گروه وکلای

تخلیه ملک

تخلیه ملک همراه حقوقی

اگرموجر و مستاجر به توافق نرسند و مستاجر به تعهدات خود برطبق قرارداد عمل نکند ، موجر می تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و برای گرفتن حکم تخلیه و دستور تخلیه اقدام نماید اقدام نماید.

اگر ملک تجاری اجاره داده شد مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشد دادگاه باید برای حکم تخلیه ملک رای صادر کند ولی اگر طبق قوانین موجرومستاجر سال 1376 باشد شورای حل اختلاف باید دستور تخلیه صادر کند.

عوامل صدور حکم دستور تخلیه ملک :

  1. مدت اجاره به پایان رسیده باشدو مستاجر اجاره نامه را تمدید کند
  2. مستاجر بیش از 3 ماه از اجاره بها را پرداخت نکرده باشد.
  3. مستاجر بدون اجازه ملک را به شخص دیگر انتقال دهد.
  4. مستاجر از ملک استفاده نامشروع کند .

مقاله های مشابه

وکیل ارثیه

هرچند یک سری از امور شاید به سختی انجام شود و دشواریهایی داشته باشد اما بطور مثال زمانی که وراث متوفی برای انجام امور حقوقی

ادامه مطلب
وکیل دفتر
وکیل در تهران

وکیل در تهران در هر منطقه ای از شهر تهران که بخواهید امور حقوقی اعم از مشاوره حقوقی چه به صورت تلفنی و یا حضوری

ادامه مطلب

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر