گروه وکلای

روش صحیح مطالبه مهریه

مهریه همراه حقوقی

ابتدا تعریفی از مهریه و انواع مهریه داشته باشیم. مهریه عبارتست از مال یا تعهدی که زوج در قبال به نکاح در آمدن زوجه و حق بهره مندی از رابطه زناشویی به زوجه خود می پردازد یا ملکف به پرداخت یا انجام آن می شود.

مهریه عندالمطالبه

به این معنی است که به محض امضای عقدنامه ، زن اگر بخواهد می تواند بخش یا تمامی از مهریه خود را درخواست کند.

مهریه عندالستطاعه

به این معنی است که زن زمانی می تواند مهریه خودش را مطالبه کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارا باشد.

مطالبه مهریه از دادگاه خانواده بهتر است توسط وکیل انجام شود ، اولین کاری که وکیل مهریه همراه انجام می دهد ارسال ابلاغیه رسمی به همسر زوجه بابت مهریه می باشد. همچنین وکیل مهریه همراه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه از زن درخواست بازداشت و توقیف اموال او را بدهد.

برای گرفتن وکیل مهریه می توانید با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

مقاله های مشابه

وکیل چک

وکیل چک چند دهه است که چک به عنوان مهمتریم اسناد تجاری بین تجار ، خریدار و فروشنده دست به دست می شود و با

ادامه مطلب

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر