گروه وکلای

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مشروبات الکلی

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۰۱ آورده است که:​

“هرشخصی مشروبات الکلی  حمل و نگهداری داری کند، به مدت شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی (جریمه نقدی)به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود”.

بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود که هر سه هم بصورت یکسان اعمال خواهد شد:

1.شش ماه تا یک سال حبس

2.تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

3.پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده

نکته:مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی، یک مجازات غیر قابل تعلیق است؛ یعنی قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست.

مشروبات الکلی

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خودرو

قانون گذار در (تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی )مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خودرو چنین بیان کرده است:

در این ماده چنین آمده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود، دو حالت ممکن است:

حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک خودرو بوده است: که در این صورت خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد.

حمل مشروبات الکی بدون اطلاع مالک خودرو بوده است: که در این صورت مرتکب جرم، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت خودرو، محکوم خواهد شد.
((این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد.))

مقاله های مشابه

دفتر وکالت

با توجه به تعدد و فراوانی پرونده های حقوقی ، کیفری ، خانواده مهریه نفقه طلاق ، حضانت و سرپرستی ، چک و سفته و

ادامه مطلب

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر