گروه وکلای

وکیل ارث

پس از فوت هر شخصی یک سری اقدامات قانونی و حقوقی وجود دارد که وراث بایستی آنها را به موقع و با دقت انجام دهند تا با مشکلات حقوقی و قانونی ناخواسته پس از متوفی مواجه نشوند. بطور مثال گرفتن گواهی فوت ثبت آن و ابطال شناسنامه متوفی زمان خاصی دارد و یکی از اولین اقداماتی است که باید انجام شود. البته پس از آن ثبت اموال متوفی انحصار وراثت و تقسیم ترکه بین وراث و در صورت نیاز بحث حضانت و سرپرستی و قیمومیت وراث صغیر و یا محجور می باشد که همگی اینها را وکیل ارث می تواند به درستی و به موقع برای شما موکل گرامی که داغدار عزیزتان هستید و زمان و تمرکز درستی برای اینکارها ندارید انجام دهد.

در خیلی موارد دیده و یا شنیده شده است که وراث بدون توجه به موارد قانونی و حقوقی اقداماتی خودسرانه به دلیل ناآگاهی و غیر عمد را بدون مشاوره حقوقی با وکیل ارث و ارثیه و حتی با یک شخص آگاه انجام داده اند که باعث ایجاد مشکلاتی حقوقی قانونی و البته ضرر و زیان مالی برای وراث شده است. کارشناسان و وکلای دادگستری مجرب و خبره در این کار توصیه می کنند حتی اگر قرار باشد که خودتان امور مربوط به متوفی و ارث و میراث را مشخص کنید باز هم از مشاوره حقوقی ارث توسط وکیل دادگستری استفاده نمایید.

02122666991

 02122666992

09121837548

مقاله های مشابه

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر