گروه وکلای

وکیل نفقه

وکیل نفقه

نفقه نیازهای مالی زن بعد از ازدواج از لحاظ شرعی و قانونی و کلیه پرداخت مخارج و تامین نیازهای خانه (اعم از خوراک و پوشاک ) به عهده مرد می باشد.

نفقه براساس توانایی و دارایی مالی مرد تعیین می شود . یکی از موارد مهم دریافت نفقه تمکین است . اگر زن تمامی وظایف خود نسبت به شوهرش انجام ندهد نفقه به آن تعلق نمیگیرید .

برای اثبات این امر مهم شما نیاز به وکیل نفقه دارید که دراین زمینه شما را راهنمایی کند و پیگیر کار شما باشد. وکلای نفقه عدل همراه بهترین وکلای در زمینه دریافت نفقه می باشد. و شما میتوانید با تماس به شماره های زیر 02122666991 وقت مشاوره رو دریافت نمایید .

با وکالت به وکیل نفقه دیگر نیاز حضوری شما در دادگاه نخواهد بود وهمچنین زمان دادرسی و روند پرونده کوتاه تر خواهد بود.

مقاله های مشابه

وکیل دفتر
وکیل در تهران

وکیل در تهران در هر منطقه ای از شهر تهران که بخواهید امور حقوقی اعم از مشاوره حقوقی چه به صورت تلفنی و یا حضوری

ادامه مطلب

دسته بندی مقاله ها

مقاله های دیگر