گروه وکلای
وکیل حضانت و سرپرستی

وکیل حضانت و سرپرستی

حضانت و سرپرستی یکی دیگر از موارد مهمی است که بعد از فوت یک شخص بایستی برای فرزندان صغیر وی انجام شود. البته توضیحات در

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

انحصار وراثت یا همان حصر وراثت جز لاینفک اموری است که بعد از مرگ متوفی باید توسط وراث و یا نماینده قانونی آنها و البته

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه

کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی همه ماترک نامیده می شود و در زمان تقسیم ماترک بایستی طبق قانون

وکیل ارثیه
وکیل ارثیه

وکیل ارثیه

هرچند یک سری از امور شاید به سختی انجام شود و دشواریهایی داشته باشد اما بطور مثال زمانی که وراث متوفی برای انجام امور حقوقی

وکیل ارث

پس از فوت هر شخصی یک سری اقدامات قانونی و حقوقی وجود دارد که وراث بایستی آنها را به موقع و با دقت انجام دهند

مواد مخدر
مقالات

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

تعریف مواد مخدر و روانگردان ها​ مواد مخدر (Narcotic) نام عمومی برای انواع متنوعی از داروها، سایکو اکتیوها و ترکیبات شیمیایی طبیعی و سنتتیک است

دسته بندی مقالات