گروه وکلای

تنظیم قرارداد توسط وکیل

تنظیم قرارداد توسط وکیل هر طرفی از یک قراردا باشید، یکی از مهمترین آیتم هایی که باید در تنظیم قراردادهای مورد استفاده رعایت کنید توجه

وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات

در قسمت وکیل امورمالی به بحث چک و سفته ، امور حقوقی مربوط به شرکت ها و موسسات غیرتجاری و همچنین امور تجاری و تنظیم

وکیل امور تجاری و قراردادها

اگر یک شخصیت حقوقی دارید یعنی صاحب شرکت موسسه و یا نهادی هستید که به معاملات تجاری و روابط تجاری خویش اهمیت می دهید و

وکیل شرکت و موسسه

شرکت ها و موسسات همیشه دارای مشکلات حقوقی هستند و نیازمند به داشتن وکیل شرکت و موسسه که تخصصی در این زمینه داشته باشد هستند.

وکیل چک و سفته

چک و سفته جزء پراستفاده ترین ابزارها در امر تجارت بوده است و طرفین معامله خریدار و فروشنده ، مالک و مستاجر ، سازنده یا

وکیل امور مالی

زمانی بحث موارد مالی می شود و گردش مالی از مقدار قابل توجهی بالاتر می رود معمولا توصیه میشود از وکیل امور مالی برای پیشبرد

دسته بندی مقالات