گروه وکلای
الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

چنانچه یک ملک دارای سند رسمی باشد و در زمان معامله آن و تنظیم قرارداد قولنامه یا مبایعه نامه نحوه تنظیم سند رسمی و انتقال

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سندرسمی چیست ؟

دو نوع سند رای منتقل کردن مالکیت املاک وجود دارد 1- سند رسمی 2- سند عادی سند رسمی چیست ؟ سندی است که دردفتر ثبت

دسته بندی مقالات