گروه وکلای

وکیل ضرب و جرح

در معنای لغوی ضرب به معنای زدن می باشد و همچنین جرح به معنای زخم زدن و آسیب  به بافت همراه با خونریزی است. ضرب

دسته بندی مقالات