گروه وکلای

وکیل با حق الوکاله اقساطی

وکیل با حق الوکاله اقساطی حق الوکاله به هزینه ای گفته می شود که موکل به وکیل در ازای انجام امور حقوقی و وکالتی پرداخت

دسته بندی مقالات