گروه وکلای
مواد مخدر
مقالات

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

تعریف مواد مخدر و روانگردان ها​ مواد مخدر (Narcotic) نام عمومی برای انواع متنوعی از داروها، سایکو اکتیوها و ترکیبات شیمیایی طبیعی و سنتتیک است

مهریه همراه حقوقی
وکیل خانواده

روش صحیح مطالبه مهریه

ابتدا تعریفی از مهریه و انواع مهریه داشته باشیم. مهریه عبارتست از مال یا تعهدی که زوج در قبال به نکاح در آمدن زوجه و

وکیل نفقه
وکیل مهریه نفقه

وکیل نفقه

نفقه نیازهای مالی زن بعد از ازدواج از لحاظ شرعی و قانونی و کلیه پرداخت مخارج و تامین نیازهای خانه (اعم از خوراک و پوشاک

دسته بندی مقالات